بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه طراحی پورتال سازمانی - بهبود پرتال

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه بهبود پورتال به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی پنل ها به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

مقاله ها
مطالعه موردی پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت در معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
شبیه سازی و تعامل در آموزش الکترونیکی
بهبود کیفیت تایر سواری در شرکت تولیدی لاستیک البرز با استفاده از روش QFD و با بکارگیری تکنیک های FMEA DOE
جهانی شدن و اینترنت
مطالعه موردی برای بکارگیری فن آوری اطلاعات وطراحی سایتی برای توسعه مدیریت کیفیت
اینترنت و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی: تشریح ارتباط متقابل - بخش سوم
اینترنت و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی: تشریح ارتباط متقابل - بخش دوم
اینترنت و توسعه اجتماعی ـ اقتصادی: تشریح ارتباط متقابل - بخش اول
مکانیزم و الزامات مناسب رشد سرمایه گذاری ریسک پذیر
ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت سهام شرکت ایرانخودرو به کمک شبکه های عصبی
ارزیابی و سنجش میزان وفاداری کارکنان به سازمان
ارزیابی عملکرد سیستم صف کارمند – تحویلداری دربانک سپه
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir