بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه بهبود پورتال

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه بهبود پورتال به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی پنل ها به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

مقاله ها
قیمت گذاری در بازارهای الکترونیک
اصول و مفاهیم ارتباطات بصری و تبلیغات
مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی
روشهای انتقال تکنولوژی
فرآیند مدیریت ریسک
روش مناسب مهندسی مجدد در ایران
ظهور دانشگاه کارآفرین و مفهوم کارآفرینی
اشتراک منابع توسعه خدمات کتابخانه ‎ای
اشتراک منابع توسعه خدمات کتابخانه ‎ای
بررسی تطبیقی وضعیت تحصیلات تکمیلی علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی در کشورهای انگلستان،آمریکا، هند و ایران
بررسی میزان دسترسی و اعتماد گندمکاران استان همدان به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت و کنترل آفت سن گندم
مطالعه میزان به‌کارگیری اَبَرداده‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن در مجله‌های دسترسی آزاد وب
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir