بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
مراحل راه اندازی سامانه بهبود پورتال

چگونه سامانه برای شما راه اندازی می شود؟

درخواست ایجاد اکانات

درخواست نسخه آزمایشی سامانه بهبود پورتال به ایمیل شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط به آدرس info@BSFE.ir ارسال می شود.

ارسال اکانات سامانه

شناسه های ورودی پنل ها به ایمیل سازمانی شما ارسال می شود و متخصصین شرکت آماده راهنمایی شما جهت استفاده و راه اندازی سامانه هستند

درخواست خرید یکی از پکیج های سامانه

قرارداد رسمی از طرف شرکت بهبود سامانه فرا ارتباط برای شرکت یا سازمان شما ارسال می شود که همراه این قرارداد یک نسخه از محرمانگی اطلاعات خریدار هم ارسال می شود بعد از عقد قرارداد امکان استفاده از سامانه و پشتیبانی رایگان فراهم می شود

مقاله ها
امنیت شخصی
شیوع و علل خونریزی شدید زودرس بعد از زایمان در شهر کرمانشاه (81-1380)
مقایسه دو روش آماده‌سازی قبل از عمل در بروز ضعف عضلات تنفسی پس از عمل تایمکتومی در بیماران میاستنی گراویس
نقص دیواره بین دهلیزی ASD) ( پس از عمل جراحی تترالوژی فالوت
اثر گالیم بر پارامترهای بیلیروبین و آمینوترانسفرازها در موش صحرایی
ایجاد صنایع دانش محور در کشور
رمزنگاری و امنیت تبادل داده
مبادلات الکترونیک در بازار های مالی
جایگاه و نقش شبکه کارگزاری در توسعه بازار سرمایه کشور
اهمیت و ضرورت تحقیق و توسعه در فرآیند جهانی شدن در واحدهای صنعتی و معدنی
مسئولیت حسابرسان در عصر تجارت جهانی
حسابرسان و مالیات
ارسال درخواست
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir