بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 23
9/16/2023

مکانیزم و الزامات مناسب رشد سرمایه گذاری ریسک پذیر

(مطالعه کشور کره جنوبی)

علیرضا اسدی کرم کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

این مقاله به بیان تجربه کشور کره جنوبی در بوجود آوردن محیط مناسب رشد شرکتهای مخاطره جو جوان می پردازد. و تأکید بر این است که سرمایه مخاطره پذیر ابزار بلافک نوآوری است ، دلیل رشد و توسعه آن در کشور کره جنوبی بستر سازی مناسب برای آن بوده است و این بستر توسط ایجاد مکانیزمهای دولتی و حمایتی صورت گرفته است . دولت کره با تاسیس شرکتها ، موسسات و صندوقهای سرمایه ریسک پذیر تحت نظر شرکتهای دولتی به رشد کسب و کارهای کوچک مخاطره جو و در نهایت رشد فناوری و نوآوری کمک نموده است.

کلید واژه ها: سرمایه گذاری مخاطره پذیر ، کسب وکارهای کوچک و متوسط ، مکانیزم حمایت از sme ها

1مقدمه

مدت زمانی نگذشته است که شرکتهای نوپا مبتنی بر فناوری میلیونها دلار از سرمایه مخاطره پذیر ( سرمایه ای که هیچگونه پیش بینی بر روی برگشت آن وجود ندارد ) برای ایده های تکنولوژیک خود دریافت داشته اند. گسترش بازار (NAZDAQ (در آمریکا و بازار (KOSDQ (در کره جنوبی و ... ابزار خوبی برای رشد سرمایه خطر پذیر بوده است . بمنظور تأمین سرمایه خطر پذیری برای ایده های نو شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر که متخصص این امر هستند ، بوجود آمده اند.

بر طبق مطالعات مدلهای شرکت های سرمایه گذاری خطر پذیر از توافق بین سرمایه گذاران خطر پذیر و کار آفرینان حاصل می شود. سرمایه گذار خطر پذیر شرکتی است که منابع مالی خود از سایر منابع تأمین و این منابع را هدف سرمایه گذاری در UP-START ها می نماید. سرمایه خطر پذیر دارای مکانیزم مدل و مراحل متناسب با خود می باشند. شرکت های سرمایه گذار خطر پذیر به ملاکها و معیارها یا ارزشهای خاصی در شرکتهای نوپا توجه می نمایند. و برآورده نمودن آن شرایط مستلزم ایحاد محیط رشد متناسب برای آنها می باشد

جمهوری کره یکی از کشورهای جدیداً صنعتی در منطقه اسکاپ می باشد که سیاست بسیار فعالی را در مدرنیزه کردن تکنولوژی دنبال می کند.. در کره مانند سایر کشورهای در حال توسعه ، صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته و بخش مهمی از ساختار صنعتی کره را تشکیل می دهند. در سال 1981 بیش از 320000 واحد صنعتی کوچک ومتوسط در عرصه ساخت و تولید فعالیت داشته اند که 9/96 %کل تعداد موسسات و سازمانها، 1/51 %کل اشتغال و 8/34 %ارزش افزوده را به خود اختصاص داده اند.

دولت کره جنوبی به منظور حمایت از صنایع کوچک تازه تاسیس مخاطره جو ، که اغلب در آغاز فعالیت با مشکلات و مسائلی روبرو هستند، امکانات ویژه ای فراهم کرده است که عبارتند از

الف ـ ایجاد مراکز خدمات مشاوره ای توسط وزارت صنایع، تجارت وانرژی خدمات قابل ارائه از طرف این مرکز عبارتند از :

ـ خدمات مدیریتی، فنی و اطلاعاتی

ـ خدمات در مورد رویدادهای قانونی

ـ ارزیابی برنامه های تولید،

ـ آموزش چگونگی استفاده از حمایت موجود،

ب ـ کوتاه کردن مراحل قانونی ایجاد صنعت

پ ـ کمک مالی

این کمک ها از طریق صندوق های زیر انجام می شوند:

1ـ صندوق کمک به واحدهای تازه تاسیس SAF

2ـ صندوق توسعه منطقه ای بنگاههای کوچک ومتوسط ، (PSMEPF)

ت ـ معافیت های مالیاتی

ث ـ طرح قرنطینه بدون دیوار صنعتی

ج ـ کمک به ایجاد شرکت های مالی و سرمایه گذاری

3 -اقدامات حمایتی از کسب و کارهای کوچک مخاطره جو

برای بهبود محیط های سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط و شرکتهای مخاطره جو اقدامات زیر صورت گرفته است:

1 -تشکیل کمیته ای تحت نظر ریاست جمهوری

دولت یک کمیسیون در مورد SME ها تحت نظارت مستقیم ریاست جمهوری ایجاد کرده است. کمیسیون شامل معاون وزرای دولت ، متخصصان بخش خصوصی که هر کدام در مورد بخش خودشان با مسائل SME ها آشنا هستند. کمیته در مورد تعدیل و یکپارچه سازی خط مشی ها در مورد SME ها فعالیت می نماید.

کمیته SME ها شامل یک زیر کمیته در مورد ارزیابی معیارهای حمایت شرکتهای مخاطره جو و یک زیر کمیته در مورد عمل خوط مشی حمایت مؤسسات مالی از SME ها می گردد.

این زیر کمیته ها به حفظ تعادل و توازن در جهت حمایت از وزارت خانه ها از SME ها کمک می کنند در حالی که نکته قابل توجه اینکه از سال 2000 کمیته در مورد مسائل آشنا با SME ها تحت وزارت بودجه بطور پیشرفته برای SME ها برنامه ریزی می نماید، بنابراین هماهنگی بین وزارتخانه ها را تقویت می نماید.

2 -تقویت و تلاشها برای تشویق ساخت مخاطره جو

دولت و بخش خصوصی بطور مشترک برا ایجاد صندوق سرمایه گذاری مخاطره جو در حدود 830 میلیون دلار از منازل بر اساس مالیات عمومی دریافت کرده اند در سال 2000 ، 147 شرکت سرمایه ای مخاطره جو وجود داشتند که کل دارایی آنها در حدود 8/1 میلیون دلار و 247 شرکت با مسئولیت محدود وجود نداشتند که دارایی آنها در حدود 76/1 میلیون دلار است .

با توجه عملکرد مؤثر شرکتهای کوچک و متوسط و صندوق های موسسات مخاطره جو ، صندوقهای وام دهنده کاهش یافته اند. در عوض صندوقهای همیاری به شکل سرمایه گذاری ایجاد شده و بطور مستمر توسعه خواهد یافت . از صندوقهای عمومی در حدود 385 میلیون دلار قرض گرفته تا شرکتهای سرمایه ای مخاطره جو توسط سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط و موسسات مخاطره جو بر اساس سیستمهای بازار سودهای کلانی کسب کنند . و شرکتهای کوچک و متوسط و معاونت موسسات مخاطره جو وامهایی را دریافت خواهد کرد تا فقط وقتی که روشهای پرداخت وام متنوع شد کسب و کارشان آغاز کنند.

به موسسات مخاطره جویی که جدیداً شروع به کار کرده اند و عقاید تجاری جدیدی دارند کمکهایی می شوند مثلاً شرکت سوداگری دا سان توسط جذب سرمایه خارجی و بخش خصوصی بعلاوه سرمایه گذاری دولت تغذیه می شوند. شرکت مخاطره جو SUN- D بصورت وابسته با مسئولیت متخصصان بخش خصوصی اداره می شود. این شرکت به توسعه موسسات جدید با تکنولوژیهای پیشرفته ، یافتن ایده های جدید تجاری و ارائه آن به حوزه های جدید تجاری کمک خواهد کرد. این نوع صندوق توسط مالیتهای دولتی و عرضه سرمایه گذاریهای خصوصی توسط سرمایه گذاری در زمینه های tech – High که می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را جذب کند شامل : بیوتکنولوژی بخشها و موادی شود اداره می شود. چنین سرمایه ای بعنوان پولی که سرمایه گذاری بخشهای خصوصی را کاهش خواهد داد مطرح می شود.

3 -ایجاد محیط مناسب برای سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک و صندوقهای مخاطره

سازمان همکاریهای سرمایه گذاری تخصص یافته توسط صنعت توسعه و افزایش خواهد یافت و همکاریهای سرمایه گذاری بخش خصوصی توسط صنعت شامل فرهنگ ، توریسم ، اطلاعات و ارتباطات بطور مستمر تشویق قرار خواهند گرفت.

دولت موسسات مالی داخلی و سرمایه گذاری مخاطره جو در بخش خصوصی را حمایت می کند تا سرمایه گذاریها یشان در صندوقهای مخاطره جوی خصوصی توسعه یابد. ظاهراً با قدردانی از تلاشهای حکومت کره مقدار زیادی از سرمایه خارجی در کشور کره سرمایه گذاری شده است . در رأس همه سنگاپور و ssga در آمریکا هر کدام 10 میلیون قرار دارد که در صندوقهای سوداگری کره سرمایه گذاری کرده اند. همچنین ، در سطح جهان شرکتهای پیشرو از قبیل ADL و CLTICORP و نظایر آن در حدود 270 میلیون دلار در شرکتهای سرمایه ای مخاطره جوی داخلی و شرکت با مسئولیت محدود سرمایه گذاری کرده اند.

برای شناسایی بخش خصوصی ، بازار KOSDAQ و شرکت های سرمایه ای مخاطره جو توسعه یافته اند تا نقش اساسی تری را در حرکت آهسته و توسعه پایدار شرکتهای کوچک و متوسط و موسسات مخاطره جو بطور موفقیت آمیز انجام شود را به عهده دارد. در همان زمان حکومت تقویت شده که مربو به سرمایه های مخاطره جو است را حفظ می کند بعبارت دیگر به ایجاد اساس و شالوده مناسبی برای سرمایه گذاری در شرکتهای کوچک و متوسط و موسسات مخاطره جو کمک می کند همچنین وظیفه تغذیه همه جانبه سهام بی نام بازار برای شرکتهای کوچک و متوسط و موسسات مخاطره جو را به عهده خواهد داشت و بطور مسمتر بهبود می دهد.

شرایط ایجاد یک حامی تجاری برای افزایش و ایجاد یک حامی تجاری آسان شده است تا جائیکه حامیان تجاری برای محافظت بهتر از یک سرمایه گذار تقویت شده اند در حدود 25 انجمن حامی ، 52 حامی تجاری وجود دارد که 159 میلیون دلار در 310 شرکت کوچک و متوسط و شرکت سرمایه گذاری حامی سایبر در شبکه مخاطره پذیر ایجاد شده اند.

4 -توسعه مستمر برای کمک به زیر بنا ها در ابتدای کار

دانشگاهها و موسسات تحقیقی به تعداد انکوباتورهای تجاری در سال آینده به 332 واحد افزایش خواهد یافت . توجه می کنند 292 انکوباتور مخاطره پذیر وجود دارد و مراکز بین المللی آموزش کره در پایان سال 2000 در حدود 30295 شده است واحد تجاری شرکتهای کوچک و متوس به ایجاد شبکه ای در بین انکوباتورهای تجاری و حمایت از ایجاد واحدهای خاص برای آموزش مدیران انکوباتورهای تجاری کمک می کند.

متخصصین و محققان برای حضور بیشتر در این صحنه تشویق شده اند . 337 شرکت کوچک و متوسط جدید بوسیله متخصصین و محققان تا پایان جولای 2000 بوجود آمده اند.

بخشهایی برای افزایش توسعه شرکتهای مخاطره جو دسته بندی کند. در پایان مقررات به تفضیل در زمینه های طراحی اطلاعات و ارتبطات ایجاد خواهند شد. در این بخشها یک سیستم متصل به زیر بناهای مخاطره پذیری توسط تقویت شبکه شامل انکوباتورهای تجاری ، سرمایه های مخاطره جو ، دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی اداره خواهد شد.

5 -افزایش کار آفرینی

لازم است برای ایجاد محیطی که نهایت مدیران خلاق شوند آن زمینه ها باید بتوان مطلوبیت انگیزش تکنولوژی و قابلیت سرمایه گذاری در زمنه های مختلف را افزایش داد. در نهایت حکومت را بوسیله فرصتهای آموزشی با تشویق موسسات فراهم خواهد کرد. امروزه منابع انسانی حرفه ای با دوره های آموزش مختلفی شامل دوره ویژه کسب و کار حرفه ای و دوره سرمایه داری مخاطره پذیر آموزش می بینند و دبیرستانها و دانشگاهها تشویق شده اند تا دوره هایی را ایجاد کنند که متمرکز بر آموزش tech – high مدیران شرکتها باشند.

حکومت انجمنهای تجاری دانشگاهی را توسط انجمن های مختلفی که بیشتر افراد آن جوان هستند و عقاید جدیدی برای آغاز کسب و کارشان دارند فراهم می کند همچنین دولت بطور وسیع از موسسات مخاطره جو حمایت می کند و رقبای تجاری جدید جو را ایجاد می کنند که تولید کنندگان جوان بتوانند در ایجاد موسسات مخاطره جو سهیم باشند. به دانشگاهها و آزمایشگاهها اجازه داده شد. تا کسب و کارهایشان را در دانشگاه انجام بدهد همچنین آنها ممکن است بتوانند بعنوان می توانند راههای بهبود رقابت پذیری را در انجمن های دولتی بررسی کنند.

6 -حمایت از موسسات مخاطره جو در جهت ایجاد بازارهای برون مرزی

برای جهانی شدن شرکتهای مخاطره جو و کمک به آنها مساعدتهای صورت گرفته ، مرکز مخاطره پذیری کره که در واشنگتن دایر شده اطلاعات بروزی را برای شرکتهای مخاطره جو فراهم کند . شرکتهای خارج طبقه بندی می کند و در لیست سهام nasdaq به موسسات مخاطره جوی کره ای کمک می شوند از مرکز مخاطره پذیری کره انتظار می رود به شرکتهای مخاطره جوی داخلی با روشهای مختلف و گوناگون کمک کند.

7 -مشوقهای مالیاتی شرکتهای کوچک و متوسط صنعتی در کشور «کره جنوبی»

زمینه هایی کلی بهره گیری واحدهای کوچک و متوسط تولیدی از مشوقها و تخفیفهای مالیاتی در کشور کره جنوبی عبارتند از

شرکتهای کوچک ومتوسط که در راستای ارتقاء کیفیت تولیدات و دستیابی به استانداردهای قابل قبول جهانی گام بر دارند از تخفیفهای مالیاتی (مالیات بر درآمد و مالیات بر نقدینگی) برخوردار خواهندشد.

واحدهای تازه تاسیس کوچک و متوسط برای مدت معین از هر گونه پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

شرکتهای کوچک ومتوسط که در ارتباط با نوسازی، ارتقاء تکنولوژی و تکمیل تجهیزات فنی و آزمایشگاهی اقدام نمایند. از تخفیفهای مخصوص و برای مدت معین (طریق نظریه کارشناسی)برخوردار خواهند بود.

شرکتهای کوچک و متوسط که در راستای بهبود روشهای تولید و یا افزایش بهره وری سرمایه گذاری نمایند از تخفیفهای ویژه مالیاتی و بعضاً تا 70 %و برای مدت معین (طبق نظریه کارشناسی) برخوردار خواهند شد.

شرکتهای کوچک و متوسط که تولیدات آنها ازطریق «اختراع نوآوری و یا ابداع جدید» به بازار عرضه می شود از تخفیفهای ویژه مالیاتی برخوردار خواهند بود.

شرکتهای کوچک متوسط که در ارتباط با آموزش و افزایش مهارت های نیروهای انسانی سرمایه گذاری نمایند، از تخفیف مالیاتی و تا سقف 30 %برخوردار خواهند بود.

شرکتهای کوچک و متوسط که اثر نوسانات اقتصادی و بازار دچار رکود اقتصادی شده و در معرض ورشکستگی قرار می گیرند(با نظر کارشناسی) از تخفیفها و معافیتها برخوردار خواهند شد.

شرکتهای کوچک و متوسط که با استفاده از خدمات مشاوره ای و بهینه کردن روشهای تولید، در راستای کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده واحد اقدام نمایند. از تخفیفهای مالیاتی برخوردار خواهند شد.

شرکتهای کوچک و متوسط که تمامی تولیدات آنها (100 ( %در قرار داد پیمانکاری با واحدهای بزرگ باشد از تخفیف های مالیاتی در زمینه های (افزایش سرمایه مدرنیزه کردن خط تولید ـ راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و درآمد سالیانه) برخوردار خواهند بود.

شرکتهای کوچک ومتوسط که در مناطق دور افتاده و نیمه صنعتی فعالیت داشته باشند از تخفیفها ومعافیتهای مالیاتی برخوردار خواهند بود. (وزارت صنایع، سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک ، 276ـ275 ،1382(

4 -سازمانهای حمایتی کسب و کارهای کوچک مخاطره جو

در زیر به سازمانهایی که برخی از خدمات مرتبط با کسب و کارهای کوچک مخاطره جو را فراهم می نمایند ارئه می نمایند ارائه شده است

1 -شرکت توسعه تکنولوژی کره (TAC-k(

از اواخر دهه 70 به بعد صنایع کوچک و متوسط در ارتقاء سطح تکنولوژی خود از طریق شرکت توسعه تکنولوژی کره (TAC-k (مورد مساعدت و یاری قرار گرفته اند. این شرکت نتایج تحقیقاتی خود را و گواهینامه تولید و مدل های ساخت قطعات را که مستقیماً تهیه نموده است. بازاریابی و به فروش می رساند. شرکت مذکور سفارشات برنامه ریزی توسعه و تحقیق را به عهده می گیرد. و نظریات مدیریتی و تحقیقات با دریافت هزینه ارائه می نماید. انتقال تکنولوژی یا بصورت فروش یکسر می باشد و یا بعد از یک بررسی کامل در عمل بودن آن پروژه از طریق مشارکت با متقاضی صورت می گیرد و در این روش شرکت بطور متوسط پس از پنج سال فعالیت از این مشارکت خارج می شود تجربه تاکنون نشان داده است که برگشت سرمایه شرکت در طور دوره فوق الذکر بطور تقریبی معادل سرمایه گذاری اولیه خواهد بود. و شرکت با انواع شرکت های صاحب تکنولوژی و سرمایه همکاری می کند. این شرکت ها یا از نوع شرکت های بیشتر سنتی هستند که وام عرضه می کنند یا از آن نوع بنگاه سرمایه ای هستند. و برای سرمایه گذاری در بخش توسعه و تحقیق همکاری می کنند. دولت جمهوری کره نیز وام هایی برای توسعه تکنولوژی در اختیار می گذارد که عمدتا به شرکت هایی اعطا می شود که با موسسات تحقیقاتی همکاری دارند که به این ترتیب این رابطه را استحکام می دهد. تجربیات این شرکت نشان داده است که

اولاً بازار داخلی (که ممکن است ابتدا مجبور باشیم آن را حفظ کنیم) عوامل مهمی در موفقیت محصول جدیدی باشد، به همین جهت ارزیابی تقاضا و محیط رقابتی و نوسانات قیمت در مراحل اولیه از اهمیت زیادی برخوردار است

ثانیاً : برای یک شرکت از بخش صنایع کوچک که با یک محصول جدید وارد بازار می شود مشارکت در امکانات فنی و فروش در کنار دیگر شرکت ها امکان موفقیت آن شرکت را فوق العاده افزایش می دهد.

ثالثاً : رشد با دوام مستلزم نوآوری دائمی است.

(وزارت صنایع استراتژی های توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی،...)

2 -شرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط کره ( SMIPC(

فعالیت عمده SMIPC در زمینه ارائه اطلاعات صنایع کوچک ومتوسط عبارتند از

الف ) بهبود و هماهنگی در روند ارائه کمکهای مدیریت و تکنولوژیک توسط موسسات متعددی که از صنایع کوچک و متوسط حمایت می کنند

ب) بررسی و تحقیق و انتشار اطلاعات آماری در مورد فعالیتهای صنایع کوچک و متوسط

ج) فعالیت خدمات انشعابی 3 فوق الذکر که عملاً تمامی زمینه های تولید و مدیریت بازرگانی را در بر می گیرند.

خدمات اطلاعاتی در نظر گرفته شده برای صنایع کوچک و متوسط که توسط ITDC و SMIPC و عمدتاً از طریق خدمات انشعابی ارائه می شوند، تاثیر مهمی در روند توسعه صنایع کوچک و بزرگ در کره داشته اند، چرا که صنایع کوچک در زمینه های تکنولوژیکی، بازاریابی و امور مالی ، در رقابت با صنایع بزرگ با مشکلاتی روبرو بوده و در نتیجه روند دستیابی به اهداف توسعه ای وهمچنین حفظ زمینه های کاری موجود خود موانع زیادی را در پیش رو داشته اند.

3 -مرکز خدمات نرم افزاری واطلاعاتی Kist در کره جنوبی

الف : اهداف مرکز Kist

1 .جمع آوری اطلاعات فنی، تخصصی و بهبود بخشیدن در تولیدات صنایع کوچک و متوسط.

2 .حمایت های تکنولوژیکی، کمک به نوع آوری در تولیدات آنها.

3 .کمک به افزایش بهره وری در تولیدات صنایع کوچک ومتوسط

4 .شناسایی بازارهای مصرف و کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط جهت بازاریابی و فروش تولیدات آنها.

ب: مکانیزم شکل دهی ، شکل گردش کار در مرکز kist

1 .واحدهای کوچک و متوسط تولیدی عمدتاً می توانند از طریق کامپیوترهای موجود در داخل واحدهای تولیدی هر زمان که بخواهند با این مرکز ارتباط برقرار نموده و اطلاعات دریافت نمایند.

2 .واحدهایی کوچک و متوسط که مجهز به سیستم کامپیوتر، و ارتباط مستقیم (line on (با مرکز Kist ندارند با مراجعه به این مرکز و با قیمت های بسیار مناسب اطلاعات مورد نیاز را دریافت می نمایند.

3 .مرکز Kist جهت بروز کردن اطلاعات خود مجبور است که با دیگر مراکز اطلاعاتی و تحقیقاتی ـ علمی و صاحبان صنایع

(وزارت صنایع نقش دولت و مرکز واسطه ای...،).

4 -شرکت کسب وکارهای کوچک (SBC

خدماتی که SBCدرجهت کمک به ارتقاء تکنولوژیSME ها ارائه می دهد به شرح زیر می باشد:

1 -برنامه های مالی

2-1 -ساختار دهی مجدد شرکت و وام های ثابت

SBC دارای زمانبندی شده برای SME ها محلی فراهم می آورد. که آنها بتوانند از این وامها در افزایش بهره وری و ایجاد نوآوری استفاده نمی نمایند. هدف این است که شرکتها ساختار شرکتشتان با رویکرد به آینده در جهت افزایش رقابت (سطح رقابت) بطوریکه بعنوان نوآوری یک نقش کلیدی در قرن حاضر باز کنند. بهبود بخشند. SBC همچنین به شرکتهای مخاطره جو و تامین سرمایه کمک می نمایند که آنها بتوانند به سمت فعالیتهای tech-Hi حرکت نمایند.

2-2 -وام های حمایتی تجارتی

بمنظور حمایت از صادرات SME ها و کمک به افزایش نفوذ آنها در بازاریابی خارجی با توجه به اتکاء توانمندیها یشان به آنها والایی مخصوص داده و بدین ترتیب این شرکتها بتوانند علاوه بر بازار خارجی نیز فعالیت داشته باشند.

منابع مالی برای ارتقاء شرکت های نوپای کسب و کار، تقویت SME های محلی لبه رقابتی، فعالیت های تبلیغاتی و سایر پروژه های توسعه محلی بکار می رود

SBC از طرف دولتهای محلی در مورد ارزیابی تاثیر وامهای ارائه شده مورد پرسش (ارزیابی) قرار می گیرد.

2-3 -توسعه پارکهای صنعتی روستایی

تولید کنندگان کوچک و متوسط مورد حمایت مالی ویژه ای قرار می گیرند اگر در نواحی طراح شده بوسیله دولت در مناطق پارکهای صنعتی اگر فعالیت نمایند. برنامه های ویژه ای که برای صنایع روستایی در نظر گرفته شده عبارتند از :

حمایت مالی، خدمات توسعه فنی و مدیریتی ، آموزش کارکنان در محل شرکت، مشوقهای مالیاتی

2-4 -صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه مخاطره پذیر

شرکتهای سرمایه مخاطره وشرکتهای سرمایه گذاری مخاطره جو به شکلی از وامهای سرمایه گذاری کمک می شوند که آنها بتوانند با هدف پرورش up-Start ها و کمک به شرکتهای جدید در دوام رشد و توسعه فعالیت نمایند.

2-5 -وام جهت کسب وکار های نوپا

وام جهت کسب وکارهای نو پا بوسیله تهیه وام قرض الحسنه برای شرکتهای SME ها تازه تاسیس شده فراهم می گردد. وامی که عرضه می شود. در جهت فعالیت اعتبار تکنولوژی برای بدست آوردن تسهیلات همچنین بکارگیری سرمایه در کسب وکارهای کوچک و تجاری سازی تکنولوژی بکار گرفته می شود. 2 -کمک بازاریابی SBC

SBC همچنین بمنظور ارتقاء صادرات در SME ها یک برنامه بازاریابی در کنار سایر خدمات خود دارد.

5 -اداره کسب وکارهای کوچک ومتوسط SMBA

کمکهایی که SMBA به رشد تکنولوژی در SME ها می نماید به شرح زیر می باشد:

1 -بهبود سیستم اطلاعاتیSME ها

1-1 -ساخت یک مبنای اطلاعاتی جامع برای سیستم اطلاعاتی SME ها

2-1 -ساخت شبکه اطلاعات جامع بمنظور کمک به SME ها

با پذیرش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS ،(مرکز شبکه کسب و کار (KBNC (امکان مبادله اطلاعات بر مبنای تکنولوژی ، تولید و دریافت و ارائه سفارشات بین شرکتهای در سرتاسر کشور کمک نموده است.

3-1 -حمایت از منطقی سازی مدیریت SME ها ا زطریق سیستم های اطلاعاتی

2 -توسعه بازارهای داخلی وخارجی برای محصولات SME ها

1-2 -افزایش همکاری SME ها با صادرکنندگان

SMBA به SME ها در جهت ارتقاء سرمایه گذاری بر یک محصول تخصص خاص کمک می نماید.

2-2 -گسترش تقاضا برای محصولات SME ها

بیشتر مؤسسات دولتی به خرید بیشتر محصولات SME ها تشویق می شوند. برای حداقل نمودن اثرات این طرح، دولت این برنامه را برای شرکتهایی ارائه می کند که همت بیشتری به افزایش کیفیت محصولات و استفاده از تکنولوژی برتر داشته باشند.

3ـ ایجاد یک سیستم حمایتی کارا برای SME ها

3-1 -ایجاد صندوق حمایت از SME

بمنظور اطمینان از مدیریت مؤثر صندوق حمایت از SME ها شکل گرفته است. و برای عمل بهتر در این فعالیت می بایست با شرکتها، صندوق های دولتی ، تکنولوژی و کسب امتیازهای کیفیت و state Patent) پاتنت ایالتی) کمک نمایند

3-2 -افزایش سیستم نوآوری تکنولوژی برای SME ها

حکومت به شرکتهای کوچک و متوسط توسط بکارگیری ابزارهای ممکنی که آنها بتوانند بطور فعالانه از عهده تغییرات سریع محیط تکنولوژی در کشور خارج از آن به آینده کمک می کند با انجام چنین کاری دولت، به تقویت تکنولوژی و کیفیت محصولات شرکتهای کوچک و متوسط می پردازد.

3-3 -ایجاد شرایط لازم برای افزایش قابلیت رقابت تکنولوژیکی شرکتهای کوچک و متوسط یک برنامه فراتر از 5 سال برای بهبود و افزایش قابلیت رقابت تکنولوژیکی شرکتهای کوچک و متوسط در عمل ایجاد شده و ما به ارتقاء دیدگاههای میان مدت و بلند مدت برای توسعه تکنولوژیکی شرکتهای کوچک و متوسط در قرن 21 بعلاوه برنامه های عملکرد سالانه امیدواریم.

شاخص ارزیابی رقابت پذیری تکنولوژیکی بوسیله صنعت انجام می شود. تا به شرکتهای ارزیاب در معرفی آنها کمک کند. SMBA همچنین برای ادامه ارزیابی به تکنولوژی های ضروری نیاز دارد تا در خطوط تجاری برای سیاست گذاری های بهتر از آنها استفاده کند.

تسهیل کننده های تجربی به موسسات تحقیقی ، دانشگاهها و شرکتها در هر منطقه کمک می کنند تا در یک شبکه اداره شوند و همچنین یک پایگاه داده خواهند ساخت که برای استفاده همگان در اینترنت معرفی می شود. بعلاوه سیستم منابع انسانی تکنولوژیکی در یک پایگاه داده مصرفی می شود. که قابل دسترسی در اینترنت باشد.

3-4 -حمایت برای نوآوری تکنولوژیکی ، فقدان سرمایه و منابع انسانی لازم با توجه به تغییر سریع محیط تکنولوژیکی روبرو هستند. تحت چنین شرایطی تلاشهای حکومت برحمایت از تکنولوژیکی آنها متمرکز است حکومت مخارج مورد نیاز برای بهبود تکنولوژی را دارند. تأمین می کند حکومت بطور غیر مستقیم مبلغ 100 میلیون ون ( در حدود 869 هزار دلار) که 75 درصد هزینه توسعه تکنولوژیکی را تشکیل می دهد، پرداخت کرده است. مخصوصا پتانسیلهای رشد بالای تکنولوژیکی در شرکتهای کوچک و متوسط توسط ارزیابی هایی ، مشکلات تکنولوژیکی معمول و تمام صنایع با آن روبرو هستند. را مشخص می کند. و بخش تکنولوژی های مواد بعنوان حوزه های مقدم و با اولویت بالا طراحی خواهند شد. در سال 1999 دولت 45 بیلیون ون را به 845 شرکت اختصاص داد و در سال 2000 ، 60 بیلیون ون را به 996 شرکت خواهد داد SMBA سرمایه صندوقهای عمومی در حدود 47 میلیون دلار در این زمینه در سال 2001 افزایش خواهد داد.

3-5 -حمایت برای توسعه تکنولوژی تشکل صنعتی، دانشگاهی و موسسات تحقیقی

حکومت مرکزی، حکومتهای محلی و منطقه ای با روشهای گوناگون به شرکتهای کوچک و متوسط کمک می کند تا این شرکتها بتوانند از پرسنل تحقیقی و امکانات دانشگاهی (یا موسسات محقیقی) استفاده کنند و تکنولوژیهای را که نیاز بیشتر به امکاناتی تولیدی آنها دارند توسعه دهند.

حکومتهای محلی در مرکزی از چنین تشکلهایی با شکل صندوق تطابقی حمایت می کنند. نرخ مشارکت مرکب از حکومت مرکزی (50 (%حکومت محلی (25 ، (%شرکتها (25 (%است. آنها به افزایش محیط همکاری مستقل در بین صنایع، دانشگاهها و موسسات تحقیقی کمک می کند. تا جائیکه در توسعه اقتصادی ناحیه ای سهیم شود. برای بهبود ارزیابی تشکلها و سیستمهایی مدیریت، مساعدتهای گوناگونی که بر اساس عملکرد سالهای قبلی است برای هر کدام از شکلها و هر کدام از وظایف توسعه یافته انجام می گیرد.

3-6 -حمایت از دستورالعملها تکنولوژیکی برای شرکتهای کوچک و متوسط

کمکهای دولت به شرکتهای کوچک ومتوسط مشکلات تکنولوژیکی و مدیریتی آنها را که در خطوط تولید رخ می دهد. حل کرده است. پس دولت افراد حرفه ای در دانشگاهها و موسسات تحقیقی با مشوقهایی مالی قرار داده تا آنها رهنمود تکنولوژیکی را به شرکتهای کوچک و متوسط بدهند همچنین بتوانند مشکلات موجود در بخشهای تولیدی را حل کنند.

ادارات ناحیه SMBA با آزمون و نتایج بررسی های اخیر از محصولات جدید به تجارتی کردن و استفاده بهتر از استانداردهای بین المللی شرکتهای کوچک و متوسط کمک می کند. همچنین ممکن است محصولات آنها را بطور جهانی شناسایی شود.

3-7 -سازمانهای عمومی حمایت از توسعه تکنولوژی برای شرکتهای کوچک ومتوسط

SMBA در حدود 18 مؤسسه عمومی را تشویق می کند تا با شرکتهای کوچک و متوسط در پروژه های تحقیق و توسعه موسسات آنها همکاری و قابلیت های توسعه تکنولوژیکی آنها افزایش یابد. 18 موسسه عمومی با بودجه D&R) تحقیق و توسعه ) سالانه 30 بیلیون ون یا بیشتر در این برنامه شرکت کرده اند. آنها تشویق شده اند تا بخشی از بودجه شان را برای حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط تخصیص دهند. نسبت میانگین رایج از کل هزینه D&R در این موسسات در سال 2000 ،5 %است که نسبت به سال 1998 که 3 %و سال 1999 که 4 %بوده افزایش داشته است.

3-8 -کمک به انتقال و تجارتی کردن تکنولوژیهای توسعه یافته

انتقال تکنولوژی و تجارت به اجرای قانون ارتقاء و انتقال تکنولوژی می انجامد و اطلاعات در شبکه ای که بطور مشترک با مرکز تجاری تکنولوژی کره اداره می شود ادغام می گردد. که به دو تقویت وظایف تجاری تکنولوژی در مرکز تجاری تکنولوژی سهیم خواهند شد. اکثر مراکز انتقال تکنولوژی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقی ایجاد خواهند شد.

یک محیط ساعد برای فعالیت بازار تجاری تکنولوژی از طریق معرفی فنون ارزیابی تکنولوژی پیشرفت ،توسعه و گسترش مدلهای ارزیابی ، طراحی و بکارگیری موسسات ارزیابی تکنولوژی حرفه ای و ارتقاء قابلیت های حرفه ای در پرسنل ارزیابی ایجاد می شود.

حمایتهای حکومتی برای توسعه تکنولوژی در شرکتهای کوچک ومتوسط یا توسعه مشترک توسط شرکتهای کوچک و متوسط، دانشگاهها و موسسات تحقیقی فراهم شد. بعلاوه وجوهی برای تجارتی کردن ایده های ثبت شده تجاری پرداخت خوهد شد. (www.smba. Go.kr منبع(

منابع

1 -وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک ،سیاستهای موفق توسعه صنایع کوچک ، 1382

2 -وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک، استراتژی های توسعه و مدرنیزه کردن واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی1382.

3 -جهاد دانشگاهی واحد تهران ، بهسازی فرآیندهای ایجاد و نگهداری کسب و کارهای کوچک ، گزارش مرحله دوم ، .1383

1. Coastruction of a-start-ups and fastering Base For SME and ventyre Enterprise . www.smba.go.kr | 2004

            

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir