بهبود پورتال

02188272631   09381006098  
تعداد بازدید : 22
9/20/2023

مطالعه موردی برای بکارگیری فن آوری اطلاعات وطراحی سایتی برای توسعه مدیریت کیفیت

 

مرتضی صادق عمل نیک

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع دانشگاه تبریز

 

چکیده:

   امروزه کیفیت یک ابزار اساسی برای سازمان های پیشرو جهت موفقیت و ایجاد امتیازات رقابتی می باشد. سازمان ها و شرکت ها تلاش می کنند که فرهنگ کیفیت را در راستای افزایش در جه رقابت پذیری و تامین رضایت مشتری در شرکت ها و سازمان ها مستقر نمایند تا بتوانندآینده بهتری را برای شرکت خود ورق بزنند.

   امروزه اکثر متخصصان و سازمانهای جهانی و مدیران ملی متقاعد شده اند که برای ارتقاء کیفیت و توسعه پایدار، دیگر مدیریت سنتی و کلاسیک، پاسخ گوی تغییر و تحولات تکنولوژیک و بازار جهانی و رضایت مشتری و اقتصادی نمی باشد. از طرف دیگر ساختار ها و مکانیزم های حاکم بر روابط و رفتار سازمانی نیاز به انطباق خود با تغییر و تحولات تکنولوژیکی و بازار رقابتی موجود در ساخت و تولید و خدمات می باشد. در این رابطه نیاز مبرم به بکارگیری فن آوری اطلاعات می باشد. با توجه به اهداف این کنفرانس که فراهم کردن بستری علمی مناسب برای ارائه آخرین دستاورد های تحقیقات علمی و تکنولوژی و همچنین ارتباط و تبادل نظر بین پژوهشگران و مدیران این رشته می باشد نیاز به یک سایتی قوی برای کلیه مدیران و علاقمندان به مسائل کیفی می باشد.  به همین علت درک کافی از فن آوری اطلاعات در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.  در این مقاله تلاش می شود تا وضعیت فناوری اطلاعات در کشور، عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی، اهداف، راهبرد ها و سیاستگذاریها مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بکارگیری فن آوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی برای مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت ها، پژوهشگران و علاقمندان  به موضوع کیفیت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد، و  سایت مورد نیاز، نحوه ایجاد این سایت، ساختار سازمانی مورد نیاز، و فعالیت هر یک از قسمت ها توضیح داده شده است. همچنیین فهرست های پیشنهادی برای این سایت و شیوه استفاده آن در سطح ملی و بین المللی برای عموم، متخصصین و مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت های عضو توضیح داده شده است. همچنین در باره فهرست های مقدماتی مورد نیاز این سایت مانند  اطلاع رسانی، آموزش، ارسال صورت حساب مشتریان، مناقصه گذاری، تشکیل کلاس یا مدرسه مجازی در زمینه کیفیت محصولات و خدمات، ارتباط با آزمایشگاه ها، استخدام، دورکاری، تجارت و دولت الکترونیک بحث و بررسی شده است.

 

لغات کلیدی:

   تکنولوژی اطلاعات، مدیریت کیفیت،  مناقصه الکترونیکی، تجارت و دولت و الکترونیک

 

مقدمه:

   امروزه مدیران کیفت سازمان ها رسالت دارند تا بستر لازم را جهت فراگیر کردن کیفیت در بین اعضای یک سازمان  فراهم نمایند. مشارکت کردن کلیه افراد  در یک سازمان  از نوع جامع آن به مفهوم مشارکت همه مراحل، بخشها و افراد است. مشارکت همه افراد هم به معنی حداکثر بهره برداری از تواناییهای همه کارکنان یک شرکت یا یک سازمان است. بطورکلی هر یک از افراد یک سازمان، به نحوی با کیفیت کالا یا خدمات موثرند. مشارکت عمومی افراد یک سازمان می تواند اهداف کیفیتی سازمان را به نحو کامل برآورده سازد.  در این رابطه آموزش کارکنا ن نقش مهمی ایفا می کند. آموزش باید این درک را به کلیه کارکنان یک سازمان بدهد که چگونه کیفیت را در محیط و موقعیت های کاری خود بکار گیرد. یکی از محور های اصلی کلیه آموزشهایی که جهت رشد و تربیت نیروی انسانی در یک سازمان یا شرکت انجام می شود محور کیفیت است.

   از طرف دیگر امروزه در سرتاسر جهان اطلاعات بعنوان رکن اصلی کشور ها و قدرت ها و ساخت و تولید کالا ها و خدمات باکیفیت مطرح است. و فن اوری اطلاعات در حال ایجاد انقلاب نوین است. این انقلابی بزرگتر از انقلاب صنعتی است که ظرفیت های تازه بسیاری در زمینه های مختلف در محدوده دانش بشری ایجاد می کند، و ابزارهایی را بوجود می آورد که ماهیت کار وزندگی را دستخوش تغییر می سازد. بیشترین منافع نصیب کشورهایی می شود که خود را با نظام و تکنولوژی اطلاعاتی جهان سریعتر منطق سازند. بهمین علت است که کشور هایی مانند ژاپن و اروپا حدود 40 در صد از تولید نا خالص ملی آنها در سال 1995 بر پایه اطلاعات است. در این کشور ها فن اوری اطلاعات نقش مهمی در آموزش کارکنان موسسات، توسعه منابع انسانی، ارائه خدمات بهتر و افزایش بهره وری داشته است. کشور های در حال توسعه شاید با تعجب و حسرت به شرایط جدیدی  که در کشور های توسعه یافته پیش آمده نظاره کنند. همه آن ها خواهان توسعه و بدنبال راهی هستند که به توانند در کوتاهترین زمان ممکن خود را به شرایط مطلوب برسانند. بکارگیری فن اوری اطلاعات در کشور های مختلف یک برنامه استراتژیک است. بکارگیری فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت یک برنامه استراتژیک می باشد. پس مانند هر برنامه استراتژیک دیگری  باید با تبیین رسالت یا ماموریت بکارگیری فناوری اطلاعات آغاز شود. جهت انجام این مهم بررسی همه جانبه ای در زمینه شرایط محیط داخلی و خارجی بکار گیری فن اوری اطلاعات، امری ضروری است تا دیدی درست و موشکافانه و همه جانبه ای از شرایط محیطی توسعه و بکار گیری  فناوری اطلاعات بدست آید، و تحلیل های محیطی در دو حوزه محیط داخلی و خارجی انجام شود. در بررسی محیط داخلی ضروری است به شناسایی نقاط قوت و ضعف بکار گیری فناوری اطلاعات پرداخته شود. و با استفاده از تکنیک ها و ابزار های مختلف به جمع آوری داده هایی در ارتباط با نحوه عملکرد گذشته و وضعیت فعلی مدیریت کیفیت سازمان ها و شرکت ها در سطح ملی و بین المللی پرداخته و نهایتاً لیستی از مهمترین نقاط قوت و ضعف تهیه شود. در بررسی محیط خارجی ضروری است تا شرایط محیط خارجی با دقت و موشکافانه تجزیه و تحلیل شود. و بکارگیری فن آوری اطلاعات در زمینه مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت ها بحث و بررسی شود. با بررسی همه جانبه شرایط محیط داخلی و خارجی| ضروری است تا اطلاعات و تحلیل های درست و موشکافانه ای بدست آید. تحلیل های محیطی در دو حوزه محیط داخلی و خارجی انجام می شود1 و2.

 

محیط داخلی و خارجی:

محیط داخلی:

   در تحلیل محیط داخلی ضروری است به شناسایی نقاط قوت و ضعف توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه مدیریت کیفیت  پرداخته شود و با استفاده از تکنیک ها و ابزار های مختلف به جمع آوری داده هایی در ارتباط با نحوه عملکرد گذشته و وضعیت فعلی توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات درزمینه کیفیت پرداخته و نهایتاً لیستی از مهمترین نقاط قوت و ضعف تهیه می شود.

محیط خارجی: جهت شناسایی درست عوامل موثر محیطی(تاثیر گذار) و پیش بینی روند تحولات آنی آنها و چگونگی تاثیر گذاری این تحولات بر برنامه ریزی توسعه دانش و فناوری در زمینه مدیریت کیفیت  است. ضروری است تا شرایط محیط خارجی با دقت و موشکافانه تجزیه و تحلیل شود.

عوامل تاثیرگذارخارجی در توسعه و بکارگیری فن اوری اطلاعات:
منظور از محیط خارجی مجموعه عواملی است که برنامه ریزان ملی از طریق برنامه ها و اقدامات طراحی شده خود امکان کنترل و اداره کردن آنها را نداشته و با پیش بینی روند تحولات آتی، آنها خود را برای  بهره برداری از فرصت ها و تهدید ها آماده می سازند. عوامل تاثیر گذار خارجی در توسعه فن اوری اطلاعات عبارتند از: صنایع ارتباطات(مخابرات) و روند توسعه و فناوری آنها، صنایع تولید کننده سخت افزار و روند توسعه آنها، سازندگان برتر و روند حرکت های آتی آنها، توسعه شبکه های جهانی و ارتباطات، تولید کنندگان نرم افزار، تولیدکنندگان برتر نرم افزار و روند حرکت آنها، روند تحولات سیاسی و بحرانها و نوسانات سیاسی بین المللی، روند توسعه و تحولات اقتصادی و بحرانها و نوسانات اقتصادی بین المللی، دسته بندی های سیاسی جهانی و منطقه، دسته بندی های اقتصادی و الزامات، سازمانهای بین المللی و مجامع جهانی، ارائه کنندگان گواهینامه های فنی، کیفی و آموزشی، آموزشگاه های شبکه ای و اینترنتی شرکت های مادر، واسطه و فرعی3 و 4

 

 عوامل تاثیرگذار داخلی در توسعه و بکارگیری فن اوری اطلاعات در مدیریت کیفیت:

   عوامل موثر محیط داخلی مجموعه عواملی است که استراتژیست ها و برنامه ریزان می توانند با بررسی دقیق آنها پی به نقاط قوت و ضعف خود برند. عوامل موثر داخلی شامل: ارائه کنندگان خدمات و محصولات شامل: ایجاد کنندگان شبکه مخابراتی در کشور، ارائه کنندگان خدمات و محصولات، تولیدکنندگان سخت افزار، تولید کنندگان نرم افزار، طراحی کنندگان سیستم های اطلاعاتی، ارائه کنندگان خدمات مشاوره ای، ارائه کنندگان خدمات تعمیر و نگهداری، ارائه کنندگان خدمات طراحی، ایجاد و نگهداری شبکه،  استفاده کنندگان و مشتریان محصولات و خدمات، دولت و دستگاههای حکومتی، شرکت ها و انواع شخصیت های حقوقی، ارائه کنندگان محصولات و خدمات فن آوری اطلاعات و عامه مردم می باشند5و6.

 

بستر سازان فناوری اطلاعات در مدیریت کیفیت :

    بستر سازان فناوری اطلاعات شامل ذی نفوذان( مانند رأسای سه قوه| وزراء و شخصیت های فرهنگ ساز)، حامیان مالی و سرمایه گذاران در زمینه توسعه فن آوری اطلاعات شامل دولت، سرمایه گذاران و بانگها، ایجاد کنندگان شبکه و بستر مخابراتی کشور، مراکز آموزشی یا نیرو سازها که شامل دانشگاهها| دبیرستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مراکز آموزش غیر رسمی، قانون گذاران(تدوین قوانین مربوط به فناوری اطلاعات) مانند مجلس شورای اسلامی| سازمان برنامه و بودجه، شواری عالی و وزارتخانه های ذیربط مانند وزارت ارتباطات، فن آوری، وزارت دارایی، شرکت مخابراتی، دولت جهت تخصیص بودجه.

 

 

 

 

 تدوین سیاستهای حمایتی تعرفه ای و مالیاتی در توسعه وبکارگیری فناوری اطلاعات درمدیریت کیفیت:  

   کنترل کنندگان فناوری اطلاعات: کنترل کنندگان فناوری اطلاعات شامل مجلس شورای اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی انفورماتیک، سازمان های بازرسی کننده عملکرد مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و غیره، ضابطین مقررات(مثل نیروهای انتظامی) می باشند.

 

 بحران سازان در توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات:

    بحران سازان فناوری اطلاعات شامل قاچاقچیان و عوامل اقتصاد و سیاه، عوامل مستقیم و غیر مستقیم خارجی، گروه های سیاسی مخالف و معاند، گروه های رسمی و غیر رسمی فرهنگی مخالف نظام.

 

اهداف توسعه بکار گیری فن اوری اطلاعات:

    بکار گیری فناوری اطلاعات در سازمان ها و شرکت ها در سطح ملی و بین المللی یک برنامه استراتژیک است، پس مانند هر برنامه استراتژیک دیگر ضروریست تا رسالت و اهداف بکارگیری فناوری اطلاعات جهت مدیران کیفیت و پژوهشگران و مدیران سازمان ها و شرکت ها مشخص شود. بنابر این  ضروریست تا کلیه عوامل تاثیر گذار بر محیط داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گیرد و مجموعه ای از اهداف کیفی و کمی مشخص شود و بر اساس آن راهبرد ها، سیاستگذاریها  و برنامه های نزدیک مدت، میان مدت و طولانی مدت مشخص شود.  برای اهداف کیفی می توان شاخص هایی را برای کمی کردن و اندازه گیری میزان دستیابی به اهداف تدوین شده مشخص نمود. به این صورت می توان میزان پیشرفت را در جهت رسیدن به اهداف فوق الذکر محاسبه و آنرا کنترل نمود.

 

تدوین استراتژی یا راهبرد:

   جهت رسیدن به هدف های مشخص شده نیاز به تدوین راهبرد می باشد. راهبرد وسیله و راه حرکت جهت رسیدن به اهداف است. راهبرد ها در واقع بزرگ راه هایی بسوی هدف های از پیش تعیین شده اند. پیدا کردن بزرگ راهی که از مراحل و مواضع مختلف می گذرد و ما را به هدف می رساند کاری بسیار دشوار است. جهت هموار سازی راه ضروریست تا در مرحله اجرائ راهبرد ها، برنامه های اجرایی تبیین و بودجه مورد نیاز در قالب پروژه های مختلف تخصیص داده شود. و در طول اجرا کنترل و نظارت دقیقی جهت اجرای دقیق ان اعمال شود 7و 8.

 

اجرای راهبرد ها و تدوین برنامه های عملیاتی بکارگیری فناوری اطلاعات:

   در برنامه استراتژیک اهداف کمی و کیفی و راهبردها برای یک افق بلند مدت تدوین می شود. جهت اجرای دقیق راهبرد ها ضروری است تا برنامه های عملیاتی سالیانه تهیه شود. این برنامه ها تعیین کننده عملیات لازم برای تحقق اهداف و اجرای راهبردها، سیاستها ی در نظر گرفته شده می باشد. برنامه های عملیاتی سالیانه نشان می دهد که برای دستیابی به هر یک از اهداف کمی در پایان برنامه، باید در پایان هر یک از سالهای برنامه به چه مقدار از آن هدف دست یافته باشیم. برنامه راهبردی یا استراتژیک توسعه بکارگیری فناوری اطلاعات برای هدایت و استفاده بهینه امور مهمی مانند توسعه دانش و فناوری در زمینه ارتقاء کیفیت مدیران کیفیت و محصولات و خدمات، توسعه روش ها و فناوری های جدید مانند اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، آموزش الکترونیکی، دور کاری، معرفی آزمایشگاه ها و امکانات آزمایشگاهی، و ارسال و دریافت الکترونیکی پیام ها و کنفرانس های اینترنتی می باشد9و10.

 

نیاز به ایجاد سایت مدیریت کیفیت  در دبیرخانه بین المللی مدیران کیفیت:

مدیران کیفیت در هر سازمان یا شرکت در هر صنعتی نقش اساسی در ایجاد بستری مناسب جهت تولید محصولات و یا خدماتی مناسب و با کیفیت بعهده دارند و از مدت ها قبل لازم بود از فناوری اطلاعات در شرکت ها و سازمان ها در زمینه کیفیت برای مدیران و پژوهشگران و علاقمندانه به کیفیت در سطح گسترده ای استفاده شود. با طراحی و بکارگیری این سایت پژوهشگران و مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت ها می توانند از اخرین اطلاعات مربوط به کیفیت کالا و خدمات وفرایند ها و انواع روش ها و تکنیک ها و مقالات مربوط به کیفیت و مدیریت کیفیت  را  دریافت نمایند. وجود چنین سایتی پاسخ به نیاز روز سازمان ها وشرکت ها در ایران و جهان است. در این سایت اطلاعات روز مربوط به مدیران کیفیت، پژوهش های جدید، روش ها و سیستم های کیفیت، تجربیات و نیازمندیهای آنها را مانند  یک روزنامه الکترونیکی در اختیار کاربران قرار می دهد. این سایت باید این ویژگی را داشته باشد که بر اساس ساختار اطلاعاتی طراحی شود که امکان جستجو را برای بررسی اطلاعات و رسیدن به هدف را در کمترین زمان ممکن فراهم نماید. این شرکت لازم است در زمینه انتقال، گسترش و سیستم بخشیدن به اطلاعات فعالیت نماید. امروزه فناوری اطلاعات در تمام شئونات زندگی انسان از تجارت، اقتصاد و از مسائل فرهنگی گرفته تا مسائل سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد. امروزه بیش از 80 در صد تجارت جهان از طریق فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک انجام می شود، و در آینده ای نزدیک به 98 در صد خواهد رسید.

این عدد و رقم ها برای ما هنوز عجیب و غریب و وحشتناک است، زیرا هنوز نتوانسته ایم در زمینه فناوری اطلاعات حرفی برای گفتن داشته باشیم. از جمله این دلایل ، نبود زیر ساخت های مخابراتی در کشور است.

یکی ازدلایل نیاز به سایت مدیریت کیفیت   دسترسی به اطلاعات کیفیت  از سوی کارکنان سازمان ها و شرکت ها، پیمانکاران و همه افرادی است که در زمینه کیفیت علاقمند و ذینفع می باشند. امروزه ضرورت چنین سایتی تحت نظر دبیر خانه بین المللی مدیران کیفیت به شدت احساس می شود. امروزه چالش در بخش فناوری اطلاعات هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی به طور موازی جریان دارد. اما هنوز هیچ کدام از اجزائ این صنعت ، ارتباط متقابل یا متعاملی را برای رسیدن به یک سیستم پایدار نسبی بدست نیاورده اند. برای جا افتادن فناوری اطلاعات  نیاز به یک سیستم پایدار نسبی می باشد. برای ایجاد چنین سیستمی  باید یک سازماندهی و تفکر سازمانی ایجاد کنیم. متاسفانه در کشور ما راهبرد ها نه برای بازارهای آینده بلکه تنها برای بازار های موجود تدوین می شود. برای طراحی چنین سایتی ضروری است از نظر فنی دارای معماری درستی باشد و به صورتی باشد که بتواند هر روز اطلاعات را به روز ارائه دهد و بستر فرهنگی مناسبی را برای استفاده از رسانه فراهم آورد. زیرا اگر فرضا ما بهترین سایت را طراحی و ایجاد کنیم اماکسی از آن استفاده نکند متل این است که ما بهترین ماشین را داشته باشیم اما راننده و مسافر نداشته باشیم. در اینصورت این سایت یا اتومبیل به چه درد می خورد. وقتی ما رسانه ای مثل اینترنت داریم باید بتوانیم سایت مناسبی را طراحی کنیم  که بتواند سرویس خوبی  ارائه دهد.  پس توسعه بستر فرهنگی  یکی از حلقه های مفقوده در توسعه پایدار فناوری اطلاعات در ایران است.

هدف این سایت مدیریت کیفیت  محصولات و خدمات در صنعت کشور است و صنعت کشور یک روح جمعی د ارد. روح جمعی حاکم بر صنعت کشور یک فرهنگ خاص دارد، که با شناسایی این فرهنگ خاص می توانیم مولفه های موثر  در گروه مخاطب هدف را شناسلیی کنیم. با تکیه براین مولفه ها شما می توانید یک الگو ارائه دهید. و این الگوی شما منجر به  توسعه بستر فرهنگی می شود. توسعه بستر فرهنگی موجب استفاده بیشتر ازاین رسانه می شود. در صورتی که چنین سایتی راه اندازی شود، کاربرد آن درست مثل یک روزنامه است، فقط به جای کاغذ در بستر فناوری اطلاعات ارائه می شود. ورق زدن آن هم کاربری خاص خود را دارد. برای توسعه بستر فرهنگی نیاز به تبلیغات است تا استفاده کنندگان آن هر روز بیشتر شود. مردم باید سایت کیفیت و سرویس های آن را بشناسند ودر مورد این سرویس ها اطلاعاتی که می تواند نیاز های شخصی آنها را برطرف کند پیدا نمایند. آن وقت است که به تدریج به طرف این سایت کشیده می شوند. برای وصل شدن به اینترنت  نیاز به یک رایانه، یک مدم ویک اشتراک می باشد. اما وقتی این امکانات وجود ندارد نیاز به یک رسانه واسط می باشد. رسانه واسط این امکان را میدهد که بتوان با مخاطبان جدید ارتباط بر قرار کند و به آنها بگوید که چه سرویس هایی را می دهد و نظر آنها را به سوی این سرویس جلب کند. سایت کیفیت مشابه  سایت یاهو  خواهد بود  و مانند سایت یاهو دقیقا یک دایرکتوری است و زبان برنامه نویسی اش دقیقا همان زبان برنامه نویسی  است. این سایت لازم است همان کاری را انجام دهد که یاهو  می کند. تفاوت آنها از نظر محتوا در این است که یاهو یک دایرکتوری عظیم بین المللی در زمینه های مختلف است و دسته بندی های مختلفی دارد. در صورتی که سایت مدیریت کیفیت  بک دایرکتوری در زمینه کیفیت  در سطح بین المللی است. در یاهو می توانید هر چیز را در رابطه با هر مسئله جستجو کنید. در صورتی که در سایت کیفیت فقط در رابطه با مدیریت کیفیت ، کیفیت کالا ها و خدمات  جست و جو می کنید. درواقع سایت مدیریت کیفیت یک سایت اختصاصی است. برای کلیه سازمانها و شرکت ها و صنایع داخلی و خارجی، علاوه بر مخاطب ایرانی مخاطب بین المللی نیز دارد. کسی که می خواهد در رابطه با مدیریت کیفیت  و کیفیت کالا و خدمات جست و جو کند، یکی از مبادی که می تواند این کار را انجام دهد سایت مدیریت کیفیت  است.  معماری ساختار، و بسته بندی داخلی و نوع استفاده و کار بری اطلاعات در سایت مدیریت کیفیت  بایستی در سطح بسیار بالایی باشد. شما وقتی وارد این سایت می شوید بایستی در دسته ها و در فهرست های مختلف مربوط به مدیریت کیفیت ، امکان دستیابی به همه ریشه های مرتبط را داشته باشید. به این ترتیب شما قادر خواهید بود به همه شرکت ها و کمپانی ها، موسسات، خدمات، اطلاعات و اخبار مربوط به کیفیت و مدیریت کیفیت  به روز و به لحظه دسترسی پیدا کنید. در اینترنت با استفاده از آنتن اطلاعات ارسال و یا دریافت می شود. وقتی می خواهید اطلاعات خود را تکثیر کنید نیاز به دیسک های سخت بسیار قوی دارید. این سخت دیسک ها امکان می دهد که اطلاعات زیادی را ذخیره کنید و برای تکثیر بیشتر یک بخش مهم همین است. امکانات شما یک آنتن بشقابی است که این آنتن امکان ارسال اطلاعات را به شما می دهد و اینجا توزیع مفهوم پیدا می کند. وقتی با یک آنتن دو مگا بایت در ثانیه ارسال می کنید به ده هزار نفر سرویس می دهید، اگر وارد یاهو شدید به غیر از شما میلیون ها نفر نیز وارد شبکه شده اند، چرا مشکلی ایجاد نمی شود، چون سیستم تولید و تکثیر آن عالی است و می تواند به ده یا بیست میلیون نفر این روزنامه الکترونیکی را عرضه کند و این به پشتوانه خدمات فنی بسیار گسترده ای که دارد امکان پذیر می شود.

اولین کاری که جهت طراحی سایت مدیریت کیفیت  لازم است  این است که بستر مناسبی را جهت ایجاد یک ایر ساخت اطلاعاتی مدون ایجاد کنید. یعنی دبیر خانه مدیریت کیفیت  و شرکت ها و سازمان های علاقمند به مدیریت کیفیت  بستر و یک سیستمی را جهت دسترسی سریع به هم طراحی کنند. به صورتی که پشت رایانه بنشینید و تمام اعضای صنف مرتبت به مدیریت کیفیت ، بتوانند همدیگر را پیدا نمایند. به این می گویند زیر ساختار اطلاعاتی، یعنی ضمن اینکه اطلاعات واخبار بین شما تبادل می شود، فضا و روابط موجود نیز در جهت تکثیر اطلاعات و اخبار حرکت می کند. به روز کردن اطلاعات: در سایت مدیریت کیفیت  در تمام زیر فهرست ها و فهرست ها می توان به تفکیک بخشی را به عنوان بخش ایران و بخشی را به عنوان بخش بین الملل (اینتر نشنال) طراحی کرد. اخبار و اطلاعات بخش ایران را از طریق مبادی مختلف مانند دبیر خانه مدیران کیفیت و کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی مرتبط با مدیریت کیفیت  و همچنین رسانه ها می توان جمع آوری کرد.اخبار و اطلاعات بخش بین الملل (اینتر نشنال) را می توان از طریق سایت های اختصاصی با پرداخت مبلغ (چند صد دلار) ماهانه در یافت نمود.سرویس ها و خدمات درفناوری اطلاعات مربوط به صنایع مختلف مرتبط با کیفیت می باشد. مثلا یک نفر در ایران یک ژنراتور برق تولید کرده و می خواهداستاندارد ژنراتور را بگیرد. این شخص می تواند براحتی در بستر فناوری اطلاعات  استاندارد ژنراتور را بگیرد. این سیستم همواره به صورت on-line عمل می کند. اگر فرضا سازنده ژنراتور با یک مسئله فنی روبرو شد و برای حل آن نیاز به مشاوره تخصصی پیدا کرد و خواست با یک متخصص گپی بزند و مشاوره ای بگیرد می توان این امکان را بوجود آورد و این سرویس و سرویس های دیگر را ایجاد کرد.

استفاده کنندگان از سایت مدیریت کیفیت  را می توان به دو گروه تقسیم نمود. گروه اول همه مردم ایران و جهان می باشند که می توانند مجانا از این سایت استفاده کنند. گروه  دوم شرکت ها و افرادی هستند که به عضویت این سایت پذیرفته می شوند و ماهیانه فرضا یکصد هزار تومان و یا 120 دلار به صورت دائم پرداخت می نمایند. یک فهرست راهنمای بازرگانی (Business Directory ) را می توان ایجاد کرد که مشترک به آنجا می آید  و مشخصات خودش را ثبت می کند، اطلاعات و عکس خودش و توضیحاتش را می گئارد، و از فضای عمومی سایت استفاده می کند. هر کسی بعنوان مخاطب معمولی می تواند از تمام سایت استفاده کند. یک بخش دیگر را میتوان برای اعضا سایت طراحی نمود که اطلاعات تخصصی را فقط در اختیار اعضا قرار دهد. اعضا می توانند علاوه بر استفاده از تمام سایت از اطلاعات مربوط به بخش اعضا نیز استفاده کنند که از طریق آن به تمام  خدمات و سویس هایی که بابت آن پول داده اند دسترسی پیدا نمایند.

 

طراحی و ساختار سازمانی سایت:

 برای طراحی چنین سایتی نیاز به بخش طراحی و تولید وپشتیبانی فنی می باشد. و شامل بخش طراحی، برنامه ریزی، بازرگانی، پشتیبانی فنی، و نظارت و کنترل می باشد. هر صفحه ای که طراحی می شود ضروریست تا کاربر پسند باشد و بسته به نوع کاربری از پارامتر های  جامعه شناختی کمک گیرد. سایتی که طراحی می شود برای پیاده سازی  بایستی به واحد برنامه نویسی رود. واحد برنامه نویسی بایستی سایت طراحی شده را پیاده سازی و آنرا قابل دسترسی نماید. واحد بازاریابی به دنبال کسب اطلاعات می رود و اطلاعات جمع آوری شده تجاری، تخصصی، تبلیغاتی و.. را داخل سایت قرار می دهد. واحد پشتیبانی فنی این امکان را ایجاد خواهد کرد که خدمات پست الکترونیکی  به صورت  و یا سایر خدمات مورد نیاز را ایجاد کند. یک بخشی نیز لازم است که کار نظارت و کنترل بر چهار قسمت توضیح داده شده داشته باشد.  مدیر سایت کارهماهنگی، سازماندهی، هدایت،  بر نامه ریزی و نظارت و کنترل را به عهده خواهد داشت. ساختار پیشنهادی به صورت زیر می باشد]11[.

 

فهرست های سایت پیشنهادی مدیریت کیفیت  جامع عبارتند از:

1- اطلاع رسانی برای مدیران کیفیت و کارکنان

ایجاد فهرستی در سایت جهت اطلاع رسانی برای مدیران کیفیت و کارکنان سازمان ها و شرکت های عضو است. این سایت با هدف ایجاد پایگاه اطلاعاتی از متخصصین، مدیریت های کیفیت و کارکنان سیستم کیفیت سازمان ها وشرکت ها در هر استان و کشور و حتی در سطح بین المللی می باشد.

 

2- آموزش برای افراد

کلیه افراد شاغل در سازمان ها و شرکت های یا افراد در حال تحصیل در زمینه کیفیت و مدیریت کیفیت  می توانند در با مراجعه به این فهرست و تکمیل فرم ثبت نام، به عضویت این سایت درآمده و از امکانات آموزشی این سایت استفاده نمایند.

 

3- فرهنگ و بستر سازی  کیفیت و معرفی استاندارد ها

از فهرست فرهنگ کیفیت در این سایت همه مردم می توانند جهت اموزش دیدن و معرفی استاندارد ها استفاده نمایند. این فهرست که با هدف ترویج فرهنگ کیفیت و بستر سازی جهت تولید کالا و خدمات با کیفیت، استاندارد ها و استفاده صحیح از کالا ها و خدمات می باشد، می تواند  به سوالات مردم پا سخگو باشد. این فهرست می تواند شامل زیر فهرست های متنوع باشد که هر یک به حوزه ای از فرهنگ کیفیت فرایند و محصول تولیدی و خدماتی،و عیره باشد.  زیر فهرست های دیگر ان میتواند شامل بخش پرسش و پاسخ، مسابقه روزانه، معرفی سایت های مختلف و پست الکترونیک رایگان باشد. این سایت همچنین میتواند دارای یک اینترنت رایگان نیز باشد که با یک شناسنامه کاربردی و یک رمز عبور  و با یک شماره تلفن می تواند در دسترس علاقمندان قرار گیرد.

 

4- شناسایی رضایت مشتری

این فهرست و پایگاه اطلاع رسانی موجب می شود تا از نظر کیفیت و رضایت مشتری، نقطه نظرات مشتری در یک سازمانی که از منافع آنها حمایت می کند در زمینه محصولات و خدمات مختلف منعکس شود. مدیران کیفیت با استفاده از این سایت ازنقطه نظرات و توصیه های مشتری ها باخبر می شوند. بطور کلی رضایت احساس مثبتی است که در هر فرد پس از استفاده از کالا یا دریافت خدمات ایجاد می شود. اگر کالا و خدمات دریافت شده از جانب مشتری، منطبق با انتظارات او باشد، در او احساس رضایت ایجاد می شود. در صورتی که سطح خدمات و کالا بالاتر از سطح انتظار مشتری باشد، موجب خوشحالی مشتری و در صورتی که سطح خدمات و کالاها پایین تراز سطح انتظارات مشتری باشد منجر به نارضایتی مشتری می شود. به قول بیل گیتس، ناراضی ترین مشتریان، مهمترین منبع عبرت و یادگیری برای سازمان ها می باشند. رضایت مشتری از سه طزیق منجر به افزایش در آمد و سود می شود.تکرار خریدمشتری، خرید کالای جدید و خرید کالا توسط مشتریان جدیدی که توسط مشتریان راضی از کالا تمایل پیدا می کنند. امروزه در کشور های صنعتی برنامه های ارتباط با مشتریان در سر لوحه برنامه های بازاریابی عرضه کنندگان قرار گرفته است. گوش دادن وتوجه به نیازهایمشتری، درک عمیق از آنچه که مشتری می خواهد را میسر می کند، و با استفاده از روش های تجزیه و تحلیل کمک می کند تا راه حل پیداشده و به اجرا گذارده شود. امروزه همه سازمان ها و شرکت ها دریافته اند که رضایت مشتری ضامن بقای آنهاست. اهمیت و توجه به این امر تا بدان جاست که رضایت مشتری مهمترین عامل در مدل های مختلف کیفیت محصولات و خدمات  است.

 

5- آشنایی پژوهشگران با مشکلات کیفیت موجود در صنعت و توسعه تحقیقات

پژوهشگران با استفاده از این فهرست و پایگاه اطلاع رسانی می توانند به مشکلات شرکت ها در زمینه فرایند وکیفیت محصولات و خدمات پی ببرند ومشکلات صنایع را به خوبی شناسایی کنند و علاقمندی و حضور خود را جهت رفع مشکلات صنعت به اطلاع برساند. این مسئله اثرعمیقی بر پیشرفت تحقیقات در زمینه کیفیت و سرعت حل مشکلات کیفی خواهد داشت.

 

6- تدوین اهداف کیفیت، استراتژی و سیاستگذاری در مقیاس ملی

با استفاده از این فهرست و پایگاه اطلاع رسانی موجب می شود تا مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت ها با هم تعامل داشته، و از اهداف، استراتژی و سیاستگذاری های چشم انداز 20 ساله در زمینه کیفیت اطلاع داشته و اقدامات لازم را برای جهت گیری سازمان و شرکت خود در زمینه ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات بعمل آورند.

 

7- ایجاد پایگاه اطلاعاتی از محققین کشور در زمینه کیفیت

در این فهرست و پایگاه اطلاع رسانی می توان نام سازمان ها و شرکت ها و پژوهشگران و اساتید دانشگاه ها و صاحب نظران در زمینه کیفیت و مدیریت کیفیت  را به همراه شماره تلفن و آدرس پست الکترونیک آنها درج نمود. در این صورت سازمان ها و شرکتها می دانند جهت رفع مشکلات کیفیت به چه سازمان ها و شرکت ها و یا پژوهشگرانی رجوع نمایند.

 

8- پایگاه اطلاع رسانی در زمینه کیفیت

این فهرست و پایگاه اطلاع رسانی،  با هدف ایجاد ارتباط نزدیکتر با سازمان ها و شرکت ها و دانشگاه ها و مراکزآموزشی، سعی در فراهم کردن اطلاعات و امکان دسترسی مشترکان به اطلاعات مورد نیاز، ایجاد شده است. در این پایگاه اطلاع رسانی، بخش های مختلفی از جمله ارتباط با مسئولان، آمار، اخبار، شرکت های خدمات رسانی مسائل مرتبط با کیفیت و بانک نرم افزاری قرار گرفته است. در این سایت یکی از بخش های اصلی مسائل ایمنی، مقررات، هزینه ها، و اطلاعات مربوط به شرکت ها ی محلی و منطقه ای است.

 

9- سیستم مناقصه گذاری الکترونیکی در زمینه کیفیت

سیستم مناقصه گذاری الکترونیکی (Electronic Tendering system) سیستمی است که علاوه بر انجام کلیه مراحل مناقصات به صورت الکترونیکی( انتشار آگهی، فروش اسناد، دریافت پیشهادها، آگهی فروش، اسناد، دریافت پیشنهادها، بازگشایی پاکت ها و انتصاب برنده مناقصه با استفاده از معیارهای گوناگون) امکان آرشیو، جستجو و اطلاع رسانی در خصوص مناقصات را نیز فراهم می آورد. از ویژگی های این سیستم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

_ بی نیازی از مراجعه هر روزه به ده ها روزنامه کثیرالانتشار سراسری و استانی

_ عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اسناد مناقصه

_ عدم نیاز به چاپ نسخ متعدد از اسناد مناقصه

_ تمرکز زدایی و امکان عملی شرکت کردن کلیه صاحبان کسب و کار از همه استانها در مناقصات کشوری

_ ایجاد امکان ارتباطات سریع و بی واسطه، بین کارفرمایان و پیمانکاران کشور

این سایت را می توان در دبیرخانه مدیران کیفیت راه اندازی کرد و اطالاعات مناقصه های منتشر شده در نشریات کشور در زمینه کیفیت را به صورت هم زمان منعکس نمود که از طریق آن قابل دستیابی است.

? سامان بخشیدن به بهبود کیفیت محصولات و خدمات

? تسریع در اجرای پروژه های کیفیت

? بکارگیری فناوری جدید در توسعه فعالیت ها و پژوهشهای مرتبط با کیفیت

 

10- دبیر خانه مدیران کیفیت در دولت الکترونیک 

طرح دولت الکترونیکی در کشورمان به مراجل اجرایی خود رسیده است و این می تواند خبری خوبی باشد. بیش از 5 سایت از سایتهای دولت الکترونیکی در استان های مختلف کشور از جمله خراسان به مرحله بهره برادی رسیده اند و نخستین گام در زمینه الکترونیکی کردن امور اداری دولت برداشته شده است. دبیرخانه مدیران کیفیت و مدیران و واحد ها و مدیران کیفیت سازمان ها و شرکت ها لازم است از هم اکنون اقدامات لازم را در این زمینه فراهم نماید. اما  این نگرانی وجود دارد که آیا هنگام طراحی این شبکه ها، درموردکاربردهای آن و بسترنرم افزاری دولت الکترونیکی نیز هم زمان اقدام شود.

 

 

 

 11-کلاس یا مدرسه مجازی در زمینه ارتقاء کار مدیران کیفیت

در فهرست سایت کلاس یا مدرسه مجازی انواع آموزش های مرتبط با کیفیت با شیوه های مختلف آموزشی از شیوه های کلاسیک گرفته تا بسیار مدرن میتوان ایجاد نمود. و از طریق ارتباط های موجود در آن می توان به انواع کلاس های مجازی، امکانات مجازی و تعاملی و سایر برنامه های آموزشی دست پیدا کرد. ضمن آن که مجموعه مفصلی از انواع مقالات در زمینه کیفیت و سیستم و مدیریت کیفیت  در گروه بندی های مختلف در موضوعات مختلف در سایت ایجاد نمود که مناسب مدیران و پژوهشگران و مراجعه علاقمندان در زمینه کیفیت می باشد، که شامل کلاس یا مدرسه مجازی، آموزش همراه با فیلم، مدرسه خانگی، شبکه محلی تحصیل در خانه، کتابخانه مجازی، مجله های آموزشی خانگی در زمینه کیفیت محصولات و خدمات و سیستم و مدیریت کیفیت  می باشد.

" امروزه نگاه به فناوری اطلاعات به عنوان بخشی مهم با یک زیر بخش اساسی در تحول اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و کیفیتی در تصمیم گیری های مسئولین به عنوان یک پدیده ویژه و با اهمیت جای خود را پیدا کرده است.

 

12- ارتباط با پیمانکاران و تامین کنندگان تجهیزات ازمایشگاهی مرتبط با کیفیت

ایجاد فهرستی در سایت جهت ارتباط با پیمانکاران و تامین کنندگان دستگاه ها و تجهیزات مربوط به اندازه گیری و کیفیت از جمله ضروریات می باشد. در ژاپن، شرکت ماتسوشیتا از طریق ایجاد شبکه بر روی 7000 پیمانکار جزء ژاپنی و 1600 پیمانکار جزء آسیایی خود اثر می گذارد. سرمایه گذاری ماتسوشیتا برای این برنامه سالانه 32 میلیارد دلار است. در ماه مه سال 2000 تعداد 26620 پایگاه تجارت الکترونیکی در ژاپن وجود داشت. پیش بینی می شود تا سال 2005 تعداد 86 میلیون نفر در ژاپن از اینترنت و تجارت الکترونیک استفاده خواهند کرد[1] در سال 1999 در مالزی 9% شرکتهای - ارتباط با پیمانکاران مالزیایی ازطریق اینترنت تجارت می کردندکه درسال 2001 این رقم به 25% رسیده است. [2].

 

13- بخش استخدام

ایجاد فهرستی در سایت جهت درج نام و مشخصات افراد متقاضی استخدام که دوره های مختلف را در زمینه کیفیت گذرانده اند. متخصصین و افراد جویای کار با استفاده از آن می توانند مدارک مورد نیاز را به صورت الکترونیکی ارسال نمایند. سازمان ها و شرکت هایی که در جستجوی استخدام افرادی هستند که دوره های مختلف کنترل کیفیت را گدرانده اند می توانند به این سایت رجوع کنند و نیروی مورد نیاز خود را در بخش مدیریت کیفیت  در این سایت چستجونمایند.

 

14- تامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان در زمینه کیفیت

ایجاد فهرستی در سایت جهت تامین نیاز های آموزشی و تخصصی مورد نیاز سازمان ها و شرکت  هاست. یکی دیگر از خصوصیات دوران مدرن آموزشی، توام شدن آموزش و کار می باشد. دوران یادگیری و دوران کار با هم ادغام شده و دوران آموزش و کار را تشکیل می دهند. تغییرات فناوری و دانش در این دوران اجازه نمی دهد که شخص تنها دوره محدودی را به فراگیری و آموزش بپردازد و سپس تا انتهای عمرکاری خود از آموزش بی نیاز باشد. در رابطه با آموزش و نیازهای تخصصی جامعه عوامل زیر را به عنوان مشکلات اساسی جوامع عصر حاضر می توان نام برد. تعارض بین آموزش و کار، تعامل بین آموزش و کار، چالش بین آموزش و کار، یک رویکرد راهبردی و مبتنی بر شناخت صحیح فرصت ها و تهدیدهایی که در یک افق قابل قبول و معقول زمانی امکان بروز و ظهور خواهد یافت می تواند در سطح کلان و ملی ما را نسبت به حرکت هوشمندانه در این مسیر بر تحول و ظاهراً گیج کننده و پرهیز از اقدامات انفعالی و غالباً زیانبار تا حد قابل قبولی مطمئن سازد. در رویکرد راهبردی مورد اشاره شناخت نقاط قوت و ضعفی که ما را در راه بهره برداری از فرصت های پدیده آمده یا مقابله با تحدیدهای فرارویمان یاری رساند یا مانع شود مکمل شناخت فرصت ها و تهدیدها خواهد شد.

 

15- دورکاری در دبیرخانه مدیران کیفیت:

ایجاد فهرستی در سایت مخصوص کارکنان دبیر خانه برای کار هایی که امکان دور کاری و کار در منزل یا هر جایی خارج از محیط کار وجود دارد. دورکاری چیست؟ "کمیسیون اروپایی Telework دورکاری را این چنین تعریف کرده است" استفاده از رایانه ها و ارتباطات راه دور به منظور تغییر موقعیت جغرافیایی محل کار و انجام وظایف شغلی. دورکاری(Teleworking) شیوه ای نوین در انجام وظایف شغلی افراد است که به مدد ICT، تجهیزات رایانه و مخابراتی جایگزین دفاتر و ادارات سنتی شده و امروز طیف گسترده ای از مشاغل و افراد مختلف از اپراتورهای معمولی گرفته تا مدیران و مسئولان اجرایی ارشد را در بر می گیرد. در واقع کار از راه دور تبلور عینی کاربردICT در عرضه اشتغال به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد می باشد. مهمترین امتیاز دورکاری این است که به افراد اجازه می دهد که به جای اینکه خود به محل کارشان مراجعه کنند کار را به خانه و یا هر جای دیگر که مایل هستند ببرند. البته این کار با حفظ همه مسئولیت ها و وظایف شغلی افراد صورت می گیرد. اساسی ترین مسئله در زمینه ایجاد و دورکاری در زمینه مدیریت کیفیت ، سرمایه گذاری و ایجاد زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی می باشد که البته این هزینه ها در مقایسه با هزینه های ایجاد مشاغل سنتی بسیار ناچیز است. جهت تدوین اهداف کیفیت و تدوین استراتژی و سیاستگذاری برای برنامه چشم انداز 20 ساله در سطح ملی، توصیه می شود تا دبیرخانه مدیران کیفیت، پروژه هایی را در زمینه ارتقاءکیفیت سیستم ها، محصولات و خدمات برای دولت و وزارتخانه ها و سازمان ها  تعریف نمایند. و پس از عقد قرار داد جهت اجراء از طریق این سایت با افراد و شرکت های مرتبط با خود عمل نماید.

 

16- استفاده از تجارت الکترونیک:

تجارت الکترونیک شیوه ای نوین در فعالیت های تجاری میباشد که اطلاعات دقیق و قطعی الکترونیکی بین فروشنده و  خریدار رد و بدل میشود. و فروشنده می توان کالایا خدمات خود را در بازار های مختلف ارائه نماید. دبیر خانه مدیران کیفیت می تواند یک سری از خدماتی را که ارائه می دهد و یا دوره های آموزشی را که برگذار می کند و یا مشاوره های خاصی که به سازمان ها و شرکت ها ارائه می دهد و یا در زمینه های تدوین اهداف یا استراتژی و سیاستگذاری در زمینه کیفیت برای شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی انجام میدهد از طریق تجارت الکترونیکی انجام دهد.

 

17- ایجاد فهرستی درسایت مخصوص تبادل اطلاعات وارتباطات بین دبیرخانه مدیران کیفیت کشورها

از طریق این سایت امکان تبادل اطلاعات و ارتباطات بین دبیرخانه مدیران کیفیت کشور ها میسر می شود و در نتیجه می توان بهتر برنامه های راهبردی و سیاستگذاری هارا در سطح ملی تدوین و اجراء نمود.

 

نقد و بررسی توسعه و بکار گیری فناوری اطلاعات

 بررسی تجارب و پیشینه کشور در مواجهه با توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات نشان می دهدکه یک نارسایی و کاستی بزرگ در اکثر زمینه ها، مانع از به ثمر نشستن تلاشهای فکری و سرمایه گذاری های عظیم مادی در کشور می شود. آنچه که پیش از هر چیز دیگری نظام توسعه فناوری اطلاعات درکشور را آزار می دهد ناتوانی این نظام در برنامه ریزی و عملیاتی کردن اهداف کلان و سیاست های تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح است. این ناتوانی به دو دلیل رخ می دهد]12[.

1-اهداف کلان، راهبردها و سیاستها، مبهم و قابل برنامه ریزی و اجرا نیستند که در این صورت می تواند به عدم درک کامل و به موقع مراجع ذیربط از آخرین دستاوردها و توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات در جهان و نحوه انطباق آن با نیاز ها و محدودیت های کشور ناشی می شود. بدیهی است در چنین شرایطی مجریان و بدنه عملیاتی توسعه فناوری اطلاعات نمی توانند  خود را با اهداف، راهبرد ها و سیاستگذاری ها هماهنگ نمایند، و مراجع ذیربط فاقد درک درست و دقیقی در تدوین اهداف، راهبرد ها، و سیاستگذاریها می باشند.  و این شکاف روز به روز بزرگتر و منجر به جدایی کامل بدنه عملیاتی و سیاستگذاری توسعه دانش و فناوری می شود.

2-اهداف کلان، راهبردها و سیاستها به درستی تعریف و جهت اجرا عرضه می شوند ولی توان اجرای آن در کشور وجود ندارد. در واقع اگرچه مسیر مشخص و روشن است ولی پای رفتن وجود ندارد و متولیان توسعه و بکارگیری فناوری اطلاعات از ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز و بستر سازی  و ظرفیتهای سازمانی و تخصصی لازم برای اجرای این اهداف و سیاستها غافل مانده اند. در هر دو حالت فوق فرایند توسعه دانش و بکارگیری  فناوری اطلاعات ناقص و بی اثر خواهد بود. زیرا بدنه سیاستگذاری و برنامه ریزی فاقد ارتباط منسجم با بدنه عملیاتی در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت ها خواهد بود.

امید است دبیرخانه مدیران کیفیت و متولیان بکارگیری فناوری اطلاعات با استفاده از تجارب کشورهای موفق راه اصولی عبور از این موانع را بیاموزند و به کار بندند.

 

نتیجه گیری:

در ایران مشکلات زیادی در بکارگیری فناوری اطلاعات در زمینه مدیریت کیفیت  در سازمان ها و شرکت های مختلف از جمله در دبیرخانه مدیران کیفیت وجود دارد که مهمترین عوامل داخلی انها شامل کوچک بودن اندازه بازارهای داخلی، عدم وجود زیرساخت های مناسب، عدم کیفیت آموزشی و توسعه آموزشگاههای مرتبط با فناوری اطلاعات وکیفیت جهت اموزش و بستر سازی، عدم توانایی ها و قابلیت های فنی و مدیریتی در  سطوح مختلف، عدم تعادل اطلاعات بین شرکتهای محلی و چند ملیتی، ارتباط ضعیف تولیدکننده و مصرف کننده، بالا بودن نسبی هزینه های کاری(دستمزدها)، ناکافی بودن استانداردهای کیفیت و فقدان تجربه در اجرا،  ضعیف بودن زیرساخت ها، محدودیت های بازارها، کافی نبودن سیاست های حمایتی دولت، و عدم اشنایی و بکار گیری فن آوری اطلاعات و رایانه در سطح عموم مردم و بالا بودن هزینه های مربوط به ان برای اقشار کم درامد را می توان نام برد. با رفع مشکلات فوق الذکر میتوان از فناوری اطلاعات در سطح گسترده ای در زمینه های مختلفی مانند اطلاع رسانی، آموزش، ارسال، تشکیل کلاس یا مدرسه مجازی در زمینه مدیریت و سیستم کیفیت، ارتباط با پیمانکاران و سازندگان تجهییزات ابزار دقیق و کنترل کیفی ، استخدام، دورکاری، تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک استفاده نمود.

 

 

 

 

منابع:

1-جفری هریسون و کارون جان، مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر بهروز قاسمی،  موسسه انتشارات آبتین

2-فرد آر. دیوید، مدیریت استراتژیک، ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی، دفتر پژوهشهای فرهنگی                                                                                                                                

3-مرتضی صادق عمل نیک، بررسی عوامل موثر در توسعه دانش و فن آوری و فرایند تدوین و اجرای اهداف، راهبرد ها، سیاستگذاریها، برنامه ریزیها و نظارت و کنترل، در کنفرانس توسعه دانش و فناوری اطلاعات در ایران،دانشگاه صنعتی شریف، آبان 1383

4-مجموعه مقالات همایش فن آوری اطلاعات در اشتغال، جهاد دانشگاهی بهمن 1380

5-صادق عمل نیک، مرتضی، تجربه جهانی توسعه دانش و فناوری در زمینه تکنولوژی اطلاعات، در کنفرانس توسعه دانش و فناوری اطلاعات در ایران،دانشگاه صنعتی شریف، آبان 1383

6-فاطمه توکلی، تجارت جهانی بدون IT امکان ندارد، اندیشه گستر سایپا، شماره 11، سال دوم،  شهریور 1380

7-صادق عمل نیک مرتضی ، سمت و سوی تکنولوژی در صنایع خودروسازی و اثرات آن در تبدیل و گاز سوز کردن خودروها: مجموعه مقالات نخستین همایش تبدیل سوخت خودروها به گاز طبیعی فشرده، وزارت کشور ، دیماه 1381

8-صادق عمل نیک مرتضی و سیاوش عبادی (دیماه 1381): بکار گیری تکنیک (SADT) در طراحی در محیط سیستم تولیدی یکپارچه کامپیوتری:  ششمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید: دانشگاه امیر کبیر، 1381

9-صادق عمل نیک مرتضی، کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت نفت‏، دومین همایش ملی توسعه فناوری اطلاعات در صنعت نفت چالشها و راهکار ها، 7 و 8 دی ماه 1383

10- صادق عمل نیک، مرتضی، رویکردجهانی تجربه جهانی توسعه دانش و فناوری در زمینه تکنولوژی اطلاعات، در کنفرانس توسعه دانش و فناوری اطلاعات در ایران،دانشگاه صنعتی شریف، آبان 1383

11- صادق عمل نیک، مرتضی،  نقد و ارزیابی توسعه دانش و فناوری در ایران، در کنفرانس توسعه دانش و فناوری اطلاعات در ایران،دانشگاه صنعتی شریف، آبان  1383

12- صادق عمل نیک مرتضی، بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت نیرو و شرکت های تابعه، پنجمین همایش ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران،  اسفند 1383

بهبود پورتال پورتال پرتال پرتال سازمانی پورتال سازمانی پورتال شرکتی سامانه سازمانی سامانه شرکتی پرتال شرکتی وب سایت شرکتی وب سایت سازمانی مدیریت آسان مدیریت محتوا مدیریت محتوا بدون دانش فنی پنل ویژه همکاران نظرسنجی آنلاین فیش حقوقی آپلود فیش حقوقی مدیریت بیمه مدیریت خدمات بیمه خدمات بیمه بیمه تکمیلی آموزش پیشنهادات انتقادات مدیریت جلسات فرم ساز مدیریت منو مدیریت محتوا مدیریت سئو پنل مدیریتی چند کاربره ریسپانسیو گرافیک ریسپانسیو
All Rights Reserved 2022 © BSFE.ir
Designed & Developed by BSFE.ir